Spørsmål og svar

Hyttebytte.no Her finner du de vanligste spørsmålene om tjenesten på Hyttebytte.no. Har du spørsmål du ikke finner svar på, kan du benytte kontaktskjemaet.

Kan jeg legge inn hytta uten å betale?

- Ja, du kan legge inn hytta uten å betale noe. Du er da et "passivt" medlem. Etter det kan du fortsatt være passivt medlem, eller betale kontingent. Du kan være passivt medlem inntil du bestemmer deg for å ta kontakt med andre eller gjøre et bytte. Kun medlemmer med aktivt medlemskap kan kontakte andre medlemmer.

Hva koster det å være medlem?

Kontingenten finner du her og gjelder for ett år av gangen.

Du kan forsøke tjenesten Hyttebytte.no helt fritt. Du bestemmer selv om du vil betale medlemskontingenten og dermed kunne bytte med andre medlemmer.

Hva er passivt medlemskap?

- Med passivt medlemskap menes at du har lagt inn informasjon om hytta di, men har ikke betalt kontingenten for medlemskap, eller at perioden for betalt medlemskap er utløpt.

Det er gratis å ha passivt medlemskap. Du kan da motta meldinger fra andre som ønsker å bytte med deg, men du kan ikke gjøre bytteavtaler. Straks du betaler kontingenten, blir tjenesten aktiv igjen, og du kan inngå avtaler.

Hvor mange ganger kan jeg bytte?

- Som medlem kan du gjøre så mange bytteavtaler og gjennomføre så mange bytter du selv ønsker i løpet av perioden du er medlem.

Må vi bytte samtidig?

- Nei det trenger dere nødvendigvis ikke. Dere kan benytte den andre hytta i én tidsperiode, og låne bort deres i en annen. Dette avtaler dere med den andre parten. Husk å lage en god og solid avtale!

Hvem kan jeg bytte hytte med?

- Du kan bytte hytte med alle og enhver av hytteeierne som du finner her på Hyttebytte.no. Selvsagt forutsatt at de vil bytte med deg. For gjensidig bytte av brukstid er frivillig, og enhver kan akseptere å bytte eller ikke.

Annonseres hytta andre steder?

- Ja Hyttebytte.no benytter Facebook som informasjonskanal for medlemmene sine hytter.

Kan jeg annonsere hytta til salgs, eventuelt hva koster det?

- Nei, denne tjenesten gjelder kun som kontaktforum for gjensidige bytteavtaler, ikke salg eller utleie.

Hva om det skjer noe med hytta mi når jeg låner den bort?

- Du bør uansett om du eller andre benytter hytta sjekke at forsikringen din er gyldig. Når du bytter, anbefaler vi at du benytter en skriftlig kontrakt for dette. Dere kan gjerne også avtale et depositum for å dekke eventuelle skader.

Hyttebytte.no står kun for etablering av kontakt mellom de som ønsker å byttelåne hytter. Ansvarsforholdet i selve byttingen må reguleres gjennom forsikring, avtaler og depositum.

Hva gjør jeg for å avslutte medlemskapet?

- For å avslutte et aktivt medlemskapet lar du være å betale kontingenten ved neste forfall. Logg inn hos betalingsformidleren, der du la inn kortet ditt, og kanseller fornyelsen. Betalingsformidler kan være stripe.com.

Du kan også når som helst slette hytte-oppføringene du har samt brukerkontoen din på Hyttebytte.no. Men merk at dette ikke nødvendigvis sletter fornyelsen av medlemskontingenten hos betalingsformidleren.

Kan jeg slette en hytte jeg har lagt inn?

- Ja, du logger inn på medlemssiden og kan der slette hytta fra arkivet.

Jeg har to hytter. Kan jeg legge inn begge?

- Ja, du kan legge inn inntil tre hytter i det samme medlemskapet. Som aktivt medlem betaler du kun én årlig medlemskontingent.

Er hyttebytte trygt?

- Å bytte hytte er sikkert minst like trygt som å leie ut. Ved byttelån av hytte gir man hverandre gjensidig tillit gjennom å ta vare på hverandres eiendom. Hytteeiere er som regel voksne ansvarlige folk, og ikke ungdommer som er på fest.

Hva med alle de private tingene vi har på hytta?

- Private ting tar dere med dere hjem, eller gjemmer dem bort i et låst rom eller skuff i hytta.

Hva om noe blir ødelagt?

- Det er rett og rimelig at man erstatter noe man ødelegger. Foruten naturlig slitasje, skal hytta være i samme forfatning ved avreise som ved ankomst. Ønsker man økonomisk sikkerhet, kan man avtale å betale hverandre depositum.

Hvem vasker hytta etter oss?

- Som oftest vasker man hytta før avreise, slik at den er i minst like god forfatning som ved ankomst.

Partene kan imidlertid avtale andre ordninger seg imellom. Sluttrengjøring kan avtales skriftlig gjennom byttekontrakten.

Hva om den andre bytte-partneren vasker hytta vår for dårlig etter seg?

- Dersom avtalt sluttrengjøring er mangelfull, kan det for eksempel gi trekk i depositum eller andre konsekvenser som avtalt i byttekontrakten.

Kan den vi har byttet med bytte vår hytte videre eller leie ut til andre?

- Slik utnyttelse av annen parts eiendom er ikke hensikten bak tjenesten på Hyttebytte.no. Vi anbefaler at partene signerer gjensidig bytteavtale som hindrer fremleie og/eller videre bytte til tredje part.

Jeg har spesielle instrukser eller husregler jeg ønsker å formidle til bytte-partneren. Hvordan gjør jeg det?

- Det kan være lurt å lage et ark som man f. eks laminerer og legger godt synlig i hytta, eventuelt henger på veggen. Her kan det stå enkle husregler, lettfattelige bruksanvisninger for fyring, vann, avstenging, etc. - d.v.s alt det som dere ønsker å hjelpe byttepartneren med, og som ikke er direkte selvforklarende.

Lager du et ordentlig og pent ark eller hyttebok som er egnet til gjenbruk, gir dette et godt inntrykk overfor byttepartneren.

Hytta vår er veldig enkel. Vi har lyst å bytte med en luksushytte. Går det?

- Ja det er fullt mulig. Det er imidlertid helt avhengig av at dere finner en byttepartner som har en luksushytte, og som er interessert i å bytte den med deres enkle hytte. Mange som har hytter med høy materiell standard synes det kan være en koselig opplevelse å bo på en enkel hytte, seter eller støl.

For å vekke interessen hos byttepartnere med luksushytter er det helt avgjørende at dere presenterer den enkle hytta deres på den aller beste måten. Presenter eiendommen med mange gode bilder både fra innsiden og ute, samt fra morsomme og spennende aktiviteter i nærheten. Vis at dere kan gi byttepartneren en opplevelse utenom det vanlige.

Samtidig kan dere benytte de verktøy Hyttebytte.no har lagt opp til for å spre informasjon om hytta deres gjennom Facebook. På den måten er sjansen for å treffe ønsket byttepartner aller størst.

Vi har lyst til først å se interessen. Kan vi la være å bytte den bort?

- Ja. Det er ingen byttetvang. Er man passivt medlem, og altså ikke har betalt, er man ikke i stand til å inngå bytteavtaler. Men man kan likevel se om andre er interesserte i hytta.

Betaler man for medlemskapet, så kan man invitere til bytte med andre medlemmer. Man trenger ikke si ja takk til noen av invitasjonene. Det er selvsagt mulig å kansellere allerede inngåtte avtaler, men pass på at den skriftlige avtalen også omhandler dette.

Når må vi dra på avreisedagen?

- Vanligvis disponeres hytta hele avreisedagen, om ikke annet er avtalt med den andre parten. Således unngår dere stress med å komme ut av hytta til et bestemt tidspunkt.

Hva er forskjellen på "Enkelt skjema" og "Avansert skjema" i hytteinformasjonen?

- Avansert skjema gir deg alle valg og opsjoner. Enkelt skjema gjør det raskere å legge inn hytta. Man kan senere logge inn og angi alle opsjonene som Avansert skjema gir.

Hvorfor plasseres hytta på kartet?

- Man kan søke etter hytter i et bestemt område. Man kan også få veibeskrivelse fra Google Maps når hyttas posisjon er kjent.

Kan jeg gjøre en bytteavtale for en periode etter at medlemskapet mitt er utgått?

- Du kan avtale hyttebytte innenfor den perioden du har betalt medlemskapet. Avtaler du bytte i en periode etter perioden du har betalt medlemskontingent for, skal du forlenge medlemskapet ved å også betale for neste periode når inneværende periode utløper.

Kan jeg leie ut hytta også?

- Denne tjenesten formidler gjensidig bytte av hytte uten økonomisk kompensasjon. Om dere vurderer utleie av hytta fra en annen plattform, så er det fritt frem og vi blander oss ikke bort i det.

Det er ikke tillatt å leie ut hytta fra Hyttebytte.no, eller tilrettelegge for dette gjennom lenker eller informasjon, ettersom tjenesten da vil omfattes av spesielle lover og regler for formidling av utleie.

Hvem står bak tjenesten Hyttebytte.no?

- Selskapet IT Drift AS tilbyr flere tjenester på nett, og "Hyttebytte.no" er en av dem.

Du kan ta kontakt med IT Drift ved å benytte kontaktskjemaet, så svarer vi så snart vi har mulighet. Vi svarer på:

• Spørsmål vedrørende betaling av medlemskontingent. Merk at det kan ta inntil 48 timer fra betaling til medlemskapet deres er oppdatert.

• Meldinger vedrørende tekniske problemer og feil som oppstår på sidene.

Merk imidlertid at:

• IT Drift AS driver ikke med selve byttetjenesten, eller er en part i dette. Selskapet driver nettstedet Hyttebytte.no som gjør det mulig for en hytteeier å få kontakt med andre hytteeiere som ønsker å bytte brukstid.

• IT Drift AS besvarer ikke spørsmål vedrørende "Er denne hytta ledig?", "Ligger hytta ved skibakken" eller lignende. Ta kontakt med den andre hytteeieren om du har spørsmål vedrørende en fritidseiendom. IT Drift tar seg kun av det tekniske på nettstedet.

• IT Drift AS er ikke ansvarlig for om du ikke får kontakt med en annen hytteeier, dere blir ikke enige om kontrakt, elller ethvert forhiold mellom byttepartene. Trenger dere juridisk hjelp så foreslås det å kontakte advokat.

• IT Drift AS har ingen resepsjonstjeneste for besvarelse av spørsmål. Gjelder spørsmålet en spesifikk hytte, ta kontakt med eieren.

Hvor mange besøkende er det på nettsidene til Hyttebytte.no daglig og månedlig?

- Informasjon rundt trafikk, statistikk og lignende er på grunn av ulike forretningsmessige forhold dessverre ikke offentlig informasjon.

Dette gjelder også detaljer for de besøkende, for eksempel geografisk område og lignende.

Jeg har lagt inn hytta mi på Hyttebytte, og ønsker nå å leie den ut. Hva gjør jeg?

- Du kan ikke leie den ut gjennom Hyttebytte.no. Det må gjøres fra andre steder. Du kan kombinere bytte og utleie ved å bytte i en periode og leie ut en annen periode.

Er det jeg eller Hyttebytte.no som er ansvarlig dersom det skjer noe?

- Tjenesten Hyttebytte.no står kun for etablering av kontakt mellom de som ønsker å byttelåne hytter. Hyttebytte.no fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med byttet, eiendommen eller uenigheter i forbindelse med dette.

Ansvarsforholdet i selve byttingen må reguleres gjennom forsikring, avtaler og depositum. Som hytteeier står du selv ansvarlig for gjennomføringen og sikkerheten.

Jeg leier en hytte. Kan jeg bytte den med en annen?

- Det vanligste svaret på dette er: NEI. Men kontakt gjerne eier eller utleier og spør om det er mulig.

Jeg synes at bildene jeg laster opp blir litt dårlige. Hva skyldes det?

- Bilder som lastes opp må være tydelige og ha god oppløsning, minimum 750 punkter bredde og høyde.

Et dårlig bilde blir ikke bedre når det lastes opp. En god presentasjon er viktig for å få andre hytteeiere interesserte i din hytte, og på den måten inngå bytteavtaler. Last opp minst ett bilde for hver billedkategori, helst over 20 bilder totalt.

Tenk om de vi skal bytte hytte med ikke har ledig hytte når vi skal ha ferie?

- Om så skjer, så er kanskje avtalen dere har gjort med den andre parten noe svak? Det er mulig å bli enige om å ta bytteperioden en annen gang, men det er alltid best å ta den når man har planlagt det. Pass på å lage en god og solid avtale dersom motparten låner deres hytte først og dere låner motpartens hytte senere.

Jeg sa "Ja takk" til en invitasjon. Nå angrer jeg. Hva gjør jeg?

- Om dette skjer før en avtale er signert, bør du ta kontakt med byttepartneren og beklage at du må trekke deg.

Dere bør lage en skriftlig avtale med byttepartneren der avtalen omfatter hva dere gjør om en av partene trekker seg.

Når en avtale er signert, følger man avtalens retningslinjer.

Hvorfor må man betale medlemskontingent?

- Kontingenten gjør det mulig å utvikle og drifte nettstedet Hyttebytte.no.

 

 
Turer i fjellet Alpinbakker og alpinanlegg Dykking er morro Hytter med småbåt ved brygga Spennende på brygga