Medlemskap og medlemskontingent

Medlemskap i Hyttebytte.no koster kr 365 pr år. Året starter i det Hyttebytte.no mottar betalingen. Ved utløpet av perioden kan du fornye medlemskapet for ytterligere ett år av gangen.

Det går fint å legge inn informasjon om hytta uten å betale, og la oppføringen ligge her så lenge man ønsker. Men for at du skal kunne ta initiativet til å inngå bytteavtale, må kontingenten være betalt.

Medlemskontingenten er uavhengig av standarden på hytta

Hyttebytte.no har valgt å ha samme medlemskontingent for alle medlemmene uavhengig av om man har en rimelig eller en kostbar hytte. Det er altså likt for alle.

Dette får du gjennom medlemskontingenten

Mulighet for å kontakte medlemmer for gjensidig hyttebytte.

Du kan bytte hytte så ofte og så mange ganger du vil.

Årlig online utgave av magasinet Bolig & Hytteinformasjon.

Passivt medlemskap er gratis

Med passivt medlemskap menes at du har lagt inn hytta di, men ikke betalt kontingent, eller at kontingentperioden er utløpt. Det er helt gratis å ha passivt medlemskap. Du kan da motta meldinger fra andre som ønsker å bytte med deg, men du kan ikke ta iniativet til å kontakte andre medlemmer. Straks du betaler kontingenten, blir kontaktinformasjonen til andre hytteeiere tilgjengelig for deg. Du kan da ta kontakt med en eller flere medlemmer og forespørre om de er interesserte i å bytte med deg. Dere inngår bytteavtale på deres egne premisser uten at Hyttebytte er noen part i avtalen om bytte.

Hvem kan du bytte med?

Du kan bytte hytte med ethvert medlem av Hyttebytte som ønsker gjensidig bytte av brukstid med deg. Altså at du benytter den andres hytte fritt i en periode og at den andre hytteeieren benytter din hytte fritt i en tilsvarende periode. Tidsperiode og lengden på oppholdet avtales dere imellom.

Dersom den ene har en fritidseiendom som er langt mer kostbar i drift enn den andre, kan dere avtale ulik lengde på oppholdene for å utgjevne forskjellene. Dette er opp til dere selv å bli enige om.

Hyttebytte.no formidler telefon og e-postadresser, det er alt!

Hyttebytte.no formidler kun kontakten mellom deg og andre hytteeiere, deretter er resten opp til dere. I tillegg gir Hyttebytte.no noen generelle råd som man finner på disse sidene. Utover å tilby det som finnes på disse sidene, er det viktig å merke seg at leverandøren av tjenesten Hyttebytte.no påberoper seg ansvarsfraskrivelse, og vil således ikke ta del i eller være part i verken forhandlinger, kontraktinngåelse, konflikter, klager eller andre forhold som kan knyttes til tjenesten, enten det gjelder direkte eller indirekte tilknytning. Dette gjelder ethvert forhold mellom tjenesteleverandøren, brukere av tjenesten, tredjeparter og enhver som har eller får tilknytning eller tilgang til tjenesten.
Les gjennom våre Betingelser for bruk av tjenesten og ta dine forhåndsregler før du legger ut fritidseiendommen din og inngår bytteavtaler.

Hyttebytte.noSlik gjør du for å låne andres hytter

1 - Legg inn informasjon og bilder av hytta di, og bli fullt medlem i Hyttebytte ved å betale kontingenten.

2 - Søk andre hytter som du kan tenke deg å bytte med. Send dem en invitasjon.

3 - Avtal bruksbytte og dra på hytteferie på nye og spennende steder uten å betale leie.

 

 
Turer i fjellet Alpinbakker og alpinanlegg Dykking er morro Hytter med småbåt ved brygga Spennende på brygga