Spørsmål og svar

Hyttebytte.no Her finner du de vanligste spørsmålene om tjenesten på Hyttebytte.no. Har du spørsmål du ikke finner svar på, kan du benytte kontaktskjemaet.

Kan jeg legge inn hytta uten å betale?

Ja, du kan legge inn hytta uten å betale noe. Du er da et "passivt" medlem. Etter det kan du fortsatt være passivt medlem, eller betale kontingent. Du kan være passivt medlem inntil du bestemmer deg for å gjøre et bytte.

Hva koster det å være medlem?

Du kan forsøke tjenesten Hyttebytte.no helt fritt. Etter det kan du selv velge om du vil bli et betalende medlem og dermed kunne bytte med andre medlemmer.

Medlemskontingenten er avhengig av hvilken standard du har på hytta, og om du ønsker å byttelåne hytter som har en høyere standard enn din hytte. Kontingenten finner du her.

Hva er passivt medlemskap?

Med passivt medlemskap menes at du har lagt inn hytta di, men har ikke gyldig kontingent, eller at perioden er utløpt. Det er helt gratis å ha passivt medlemskap. Du kan da motta meldinger fra andre som ønsker å bytte med deg, men du kan ikke gjøre bytteavtaler eller leie ut hytta. Straks du betaler kontingenten, blir tjenesten aktiv igjen, og du kan inngå avtaler.

Hvor mange ganger kan jeg bytte?

Som medlem kan du gjøre så mange bytteavtaler du selv ønsker i løpet av perioden du er medlem.

Må vi bytte samtidig?

Nei det trenger dere ikke. Dere kan benytte den andre hytta i én tidsperiode, og låne bort deres i en annen.

Hvem kan jeg bytte hytte med?

Du kan bytte hytte med dem som har samme standard eller lavere enn den standarden du velger å betale for, samt med høyere standard når den andre parten tar initiativet til å bytte. Her viser vi hvordan stjerner og standard beregnes.

Eksempel: Har du trestjernes hytte, og betaler for trestjerners, kan du bytte med trestjernes hytter, samt en- og tostjernes når du med høyest antall stjerner tar initiativet til byttet. Velger du å betale for firestjerners, selv om du har trestjernes hytte, kan du ta initiativet til å bytte også med firestjernes hytter. Dersom du ikke betaler for firestjerners, kan du håpe på at eiere av fire- og femstjernes hytter tar initiativet til å bytte med deg

Kan jeg annonsere hytta til salgs, eventuelt hva koster det?

Man kan krysse av for at hytta til er til salgs, eventuelt også informere om dette i teksten. Det koster ikke mer å annonsere hytta for salg enn ordinært medlemskap.

Hva om det skjer noe med hytta mi når jeg låner den bort?

Du bør uansett om du eller andre benytter hytta sjekke at forsikringen din er gyldig. Når du bytter, anbefaler vi at du benytter en skriftlig kontrakt. Dere kan gjerne også avtale et depositum for å dekke eventuelle skader.

Hyttebytte.no står kun for etablering av kontakt mellom de som ønsker å byttelåne hytter. Ansvarsforholdet i selve byttingen må reguleres gjennom forsikring, avtaler og depositum.

Hva gjør jeg for å avslutte medlemskapet?

For å avslutte et aktivt medlemskapet lar du være å betale kontingenten ved neste forfall.

Kan jeg slette en hytte jeg har lagt inn?

Ja, du logger inn på medlemssiden og kan der slette hytta fra arkivet.

Jeg har to hytter. Kan jeg legge inn begge?

Ja, du kan legge inn inntil to hytter på samme medlemskapet. Som aktivt medlem betaler du kun én medlemskontingent, og den fastsettes ut fra hytta som har høyest standard.

Har du flere enn to hytter, og ønsker å leie disse ut, tilbyr vi en rimelig løsning for utleiefirmaer.

Er hyttebytte trygt?

Å bytte hytte er minst like trygt som utleie. Ved byttelån av hytte gir man hverandre gjensidig tillit gjennom å ta vare på hverandres eiendom. Hytteeiere er som regel voksne ansvarlige folk, og ikke ungdommer som er på fest.

Hva med alle de private tingene vi har på hytta?

Private ting tar dere med dere hjem, eller gjemmer dem bort i et låst rom eller skuff i hytta.

Hva om noe blir ødelagt?

Det er rett og rimelig at man erstatter noe man ødelegger. Foruten naturlig slitasje, skal hytta være i samme forfatning ved avreise som ved ankomst. Ønsker man økonomisk sikkerhet, kan man avtale å betale hverandre depositum.

Tenk om de vi skal bytte hytte med ikke har ledig hytte når vi skal ha ferie?

Denne situasjonen kommer dere ikke opp i når dere benytter Hyttebytte.no. Dere starter alle bytteavtaler ved først å reservere den ønskete perioden på den andre hytta. Dette gjør dere gjennom en booking-kalender. Dere kan bare booke ledige perioder. Når begge bytte-partene har akseptert og bekreftet bytteavtalen, forblir perioden på den andre hytta reservert for dere i den perioden dere har angitt.

Hvem vasker hytta etter oss?

Som oftest vasker man hytta før avreise, slik at den er i minst like god forfatning som ved ankomst.

Partene kan imidlertid avtale andre ordninger seg imellom. Sluttrengjøring kan avtales skriftlig gjennom byttekontrakten.

Hva om den andre bytte-partneren vasker hytta vår for dårlig etter seg?

Dersom avtalt sluttrengjøring er mangelfull, kan det for eksempel gi trekk i depositum eller andre konsekvenser som avtalt i byttekontrakten.

Kan den vi har byttet med bytte vår hytte videre eller leie ut til andre?

Nei. Det er ikke mulig å gjøre det gjennom tjenesten på Hyttebytte.no. Vi anbefaler at partene signerer gjensidig bytteavtale som hindrer fremleie og/eller videre bytte til tredje part.

Jeg har spesielle instrukser eller husregler jeg ønsker å formidle til bytte-partneren. Hvordan gjør jeg det?

Det kan være lurt å lage et ark som man f. eks laminerer og legger godt synlig i hytta, eventuelt henger på veggen. Her kan det stå enkle husregler, lettfattelige bruksanvisninger for fyring, vann, avstenging, etc. - d.v.s alt det som dere ønsker å hjelpe byttepartneren med, og som ikke er direkte selvforklarende.

Lager du et ordentlig og pent ark, som er egnet til gjenbruk, gir dette et godt inntrykk overfor byttepartneren.

Hytta vår er veldig enkel. Vi har lyst å bytte med en luksushytte. Går det?

Ja det er fullt mulig. Det er imidlertid helt avhengig av at dere finner en byttepartner som har en luksushytte, og som er interessert i å bytte den med deres enkle hytte. Mange som har hytter med høy materiell standard synes det kan være en koselig opplevelse å bo på en enkel hytte, seter eller støl.

For å vekke interessen hos byttepartnere med luksushytter er det helt avgjørende at dere presenterer den enkle hytta deres på den aller beste måten. Bruk mange bilder både inne- og utefra, samt fra morsomme og spennende aktiviteter i nærheten. Vis at dere kan gi byttepartneren en opplevelse utenom det vanlige.

Samtidig bør dere benytte de verktøy Hyttebytte.no har lagt opp til for å spre informasjon om hytta deres gjennom Facebook og andre sosiale medier. På den måten er sjansen for å treffe ønsket byttepartner aller størst.

Vi har lyst til først å se interessen. Kan vi la være å bytte den bort?

Ja. Det er ingen byttetvang. Er man passivt medlem, og altså ikke har betalt, er man ikke i stand til å inngå bytteavtaler. Men man kan likevel se om andre er interessert i hytta.

Betaler man for medlemskapet, så kan man invitere til bytte med andre medlemmer, og kan lese og svare på alle meldinger og anmodninger om bytte. Man trenger ikke si ja takk til noen av dem. Det er mulig å kansellere allerede inngåtte avtaler.

Jeg sa "Ja takk" til en invitasjon. Nå angrer jeg. Hva gjør jeg?

Det er funksjoner for å kansellere eller angre forespørsler og bytteavtaler i alle stadier av forespørselen.

Logg inn på medlemssiden, finn aktuell forespørsel eller avtale, og kanseller denne.

Det er mulig å kansellere allerede inngåtte avtaler på nettsidene inntil dere har signert skriftlig bytteavtale. Når avtale er signert, må man følge avtalens retningslinjer.

Når må vi dra på avreisedagen?

Dere disponerer hytta hele avreisedagen. Således unngår dere stress med å komme ut av hytta til et bestemt tidspunkt. Reservering gjelder fra og med - til og med dato.

Dersom man kansellerer en inngått bytteavtale, kan man etterpå angre kanselleringen?

Ja den parten som har kansellert kan gjenopprette bytteavtalen og reservasjonene innen 3 døgn etter kanselleringen. Angring gjøres under "Bytteavtaler" på medlemssidene. Forutsetning for angring er også at begge hyttene er ledige i periodene, og at det ikke er invitert til nye bytteavtaler som overlapper periodene.

Jeg synes at bildene jeg laster opp blir litt dårlige. Hva skyldes det?

Det er to typer billedopplastinger:

"Enkel opplasting" er standardvalget. Dersom du laster opp veldig store bildefiler, kan de bli kornete når de nedskaleres. Bruk i så fall alternativ opplasting med Java applet.

Java applet er et lite program som kjøres på PC-en din, og som skalerer bildene før de lastes opp. Resultatet er svært god kvalitet på bildene. Noen PC-er har problemer med å kjøre Java, og da er "enkel opplasting" alternativet.

Hva er forskjellen på enkel opplasting av bilder og opplasting med Java applet?

Java applet kjører et program på maskinen din. Enkel opplasting gjør all skalering på serveren til Hyttebytte. For store bildefiler gir opplasting med Java best kvalitet.

Hva er forskjellen på "Enkelt skjema" og "Avansert skjema" i hytteinformasjonen?

Avansert skjema gir deg alle valg og opsjoner. Enkelt skjema gjør det raskere å legge inn hytta. Man kan senere logge inn og angi alle opsjonene som Avansert skjema gir.

Hvorfor plasseres hytta på kartet?

Man kan søke etter hytter i et bestemt område. Man kan også få veibeskrivelse fra Google Maps når hyttas posisjon er kjent.

Hva skal stå i "Ledig hytte" når jeg legger inn hytta mi?

Under "Ledig hytte" velger du dato fra og til når hytta di er ledig for hyttebytte. Dette kan være en annen periode enn den du selv ønsker å bytte mot. Du kan angi flere ledige tidsperioder.

Hva er "Bonuskode", og hvordan benytter jeg den?

Bonuskodene er oppgitt i annonser og innstikk eller flyers. Når du legger inn hytta di, og oppgir en gyldig kode, blir du med i trekningen av en eller flere gevinster.

Straks du har lagt inn koden blir du underrettet om koden er gyldig og at du er med i en trekning.

Dersom jeg ikke klarer å bytte, får jeg da tilbake medlemskontigenten?

Ja Hyttebytte.no gir deg pengene-tilbake-garanti. Finner du ingen å bytte med i løpet av et år som medlem, får du refundert kontingenten. Vilkårene for garantien finner du her.

Kan jeg gjøre en bytteavtale for en periode etter at medlemskapet mitt er utgått?

Du kan avtale hyttebytte innenfor den perioden du har betalt medlemskapet. Medlemskapet kan forlenges utover et år ved å betale for ytterligere en periode.

Kan jeg leie ut hytta også?

Denne tjenesten formidler gjensidig bytte av hytte uten økonomisk kompensasjon. Om dere vurderer utleie av hytta også, så er det fritt frem og vi blander oss ikke bort i det.

Hvem står bak tjenesten Hyttebytte.no?

Selskapet IT Drift AS tilbyr flere tjenester på nett, og "Hyttebytte.no" er en av dem.

Du kan ta kontakt med IT Drift ved å benytte kontaktskjemaet, så svarer vi så snart vi har mulighet.

Jeg har lagt inn hytta mi, og ønsker nå å leie den ut. Hva gjør jeg?

Du logger først inn på medlemsiden. Der ser du hytta di. Under hytta er menypunktet "Hyttas ledige perioder". Klikk på denne. Opprett en ledig periode, dersom du ikke har, og klikk på symbolet for utleie til høyre for den ledige perioden. Symbolet er en hytte med nøkkel over. Legg deretter inn priser for utleie denne perioden.

Sjekk at det hele er slik du ønsker ved å ta opp presentasjonen av hytta di, og klikk på utleiekalenderen. Test ved å klikke på ulike dager, og se at du får korrekte priser.

I tillegg bør du gå innom menypunktet Leiebetaling i medlemsmenyen til venstre. Der skriver du inn tekster som følger med epostene som sendes til leietaker.

Gjennomfør til slutt en bestilling til deg selv, og se at du mottar epost og at ordren kommer inn. Ordrene finner du under medlemsmenyen "Utleie / ordre"

Når du har testet alt, og er fornøyd, bør du til slutt se på hva du selv kan gjøre for å markedsføre utleiehytta di. Les om våre tips her.

Hvor mange besøkende er det på nettsidene til Hyttebytte.no daglig og månedlig?

Informasjon rundt trafikk, statistikk og lignende er på grunn av ulike forretningsmessige forhold dessverre ikke offentlig informasjon.

Dette gjelder også detaljer for de besøkende, for eksempel geografisk område og lignende.

 

 
Turer i fjellet Alpinbakker og alpinanlegg Dykking er morro Hytter med småbåt ved brygga Spennende på brygga